Wikang Aleman-Wikang Hungaryo Talahuluganan | Mga Pagsasalin

Ang talahuluganan Wikang Aleman-Wikang Hungaryo ay nag-aalok ng online at walang bayad na mga pagsasalin Wikang Aleman sa Wikang Hungaryo. Mag-enter ng salita o pangungusap sa search field at makakukuha ng instant na pagsasalin

Sa Hablaa.com makukuha ang mga pagsasalin sa iba't ibang wika. Maliban sa mga pagsasalin mula Wikang Aleman sa Wikang Hungaryoang mga talahuluganan namin ay nag-aalok ng mga halimbawang pangungusap pati na rin mga kaparehang salita at pagsasalin. Bilang isang user, ikaw ay makakakuha ng mas mabuting pag-unawa sa mga kaugnay na kahulugan ng mga salita at ang aming tagasalin ay nag-aalok din ng results ng pagsasalin

Ang aming mga pagsasalin ay nakabase sa parallel corpora na nilikha at isinalin ng mga tagasalin, linguists and researchers ng wika. Ang Hablaa.com ay gumagamit din ng mga pinakabagong pananaw mula sa NLP and corpus linguistics. Magkasama, ang aming hangarin ay makalikha ng pinakamalaki at pinakamagandang walang bayad na Wikang Aleman-Wikang Hungaryo online na talahuluganan.

Kung paano Wikang Aleman-Wikang Hungaryo gamitin ang talahuluganan

Ang lahat ay maaaring makatulong upang madagdagan ang bokabularyo sa Wikang Aleman pati na rin sa Wikang Hungaryo sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga salita at pangungusap. Ang mga idinagdag na pagsasalin ay ire-rate gamit ang rating mechanism upang ang may mataas na kalidad na mga pagsasalin lamang ang manatili sa aming mga talahuluganan. Mahalagang ang mga tagasalin ay magsalin lamang sa kanilang mother tongue. Sila ang lubos na nakapagsasalita at nakaiintindi ng kanilang mga wika. Sa tulong ng maraming tao, tayo ay nakapag-aambag sa hangaring ang mga endangered na wika ay hindi na naghihingalo at manatiling buhay para sa ating mga kaapu-apuhan.

Kami ay kumbinsidong ang pagkatuto ng isang dayuhang wika pati na rin ang pagligtas sa isang wika mula sa pagkamatay ay isang kayamanan para sa buong katauhan. Ang Hablaa.com ay ang aming maliit na ambag upang maabot ang hangarin na mailigtas ang mga endangered na wika

Sa paggamit Wikang Aleman-Wikang Hungaryo ng talahuluganan at pagdagdag at pagtama ng mga salita at pangungusap, ikaw ay nakatutulong na pabutihin ang pinakamaganda at pinakamalaking proyektong talahuluganan sa mundo.

Kailangan mo ba Wikang Aleman-Wikang Hungaryo ng mga pagsasalin?

Kung ikaw ay naghahanap ng Wikang Aleman o Wikang Hungaryo na mga tagasalin, pumunta ka sa tamang lugar. Ang aming portal ng wika ay nag-aalok ng isang marketplace ng mga serbisyo ng pagsasalin, kung saan ang mga tagasalin ay maaaring mag-rehistro nang walang bayad at mag-alok ng kanilang mga serbisyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng quotes para sa pagsasalin. Dito ikaw ay makasisiguradong makahahanap ng propesyunal na Wikang Aleman-Wikang Hungaryo tagasalin.

Kontakin

footer_contact_address

Magdagdag ng pagsasalin

High quality Crowdsourced Translations sa magagandang presyo

2011-2017 - Hablaa.com Online na Talahuluganan | Filipino - English na mga pagsasalin.