Kernkrag sa Wikang Bulgaro

Wikang AprikaansWikang Bulgaro
Kernkrag
АЕЦ

Kontakin

footer_contact_address

Magdagdag ng pagsasalin

High quality Crowdsourced Translations sa magagandang presyo

2011-2017 - Hablaa.com Online na Talahuluganan | Filipino - English na mga pagsasalin.